Editie 2013 - Donderdag 29 augustus 2013 - Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Privacy

Bits of Freedom organiseert de Big Brother Awards 2013. Alle persoonsgegevens die daarbij door Bits of Freedom worden verwerkt, worden verwerkt conform de privacyvoorwaarden van Bits of Freedom.

Kaartverkoop

Bits of Freedom heeft de organisatie en de afhandeling van de kaartverkoop uitbesteed aan Zalen Pakhuis de Zwijger B.V (bewerker). Pakhuis de Zwijger heeft daarbij hun vaste subbewerker ingeschakeld, genaamd Netmatic, die de betalingsmodule aanbiedt. Wij zijn daar uiteraard mee akkoord gegaan, zodat dit valt aan te merken als een bewerkerssituatie onder artikel 14 van de Wbp.

De persoonsgegevens die je invult om een kaartje te kopen, worden opgeslagen in een database van Netmatic, waar de Zwijger toegang toe heeft via een gebruikersaccount. Netmatic gebruikt de gegevens niet voor eigen doelen. De Zwijger gebruikt de gegevens uitsluitend om (voor ons) te kunnen controleren of de mensen die een kaartje hebben gekocht en een ticket hebben uitgeprint, daadwerkelijk komen en of er zich inderdaad per print maar één persoon aandient. Ook weten we dan hoeveel mensen er op de avond van de Big Brother Awards in het pand zijn.

De gegevens worden na afloop van het event direct verwijderd van de server van Netmatic. Daarnaast vernietigen we dan de lijst met aanwezigheidsgegevens.