Editie 2013 - Donderdag 29 augustus 2013 - Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Nominaties 2013

De bonte lappendeken die we het Europees Parlement noemen, levert op zijn minst tegenstrijdige resultaten als het om privacy gaat. Soms gaan we er dankzij het EP een stap op vooruit, maar veel vaker zetten we helaas twee stappen terug.

Meer…

De Belastingdienst heeft, in een poging om de schatkist enigszins op peil te houden, de jacht geopend op de automobilist. Dit doen ze door het opvragen van gegevens van parkeerinstanties en snelwegcamera’s. Gegevens die verwijderd hadden moeten worden. Desondanks wordt er gegraven in deze berg gegevens, net zolang tot ze de allerlaatste overtreder gevonden hebben. Ondertussen is dat wel een enorme inbreuk op de privacy van iedereen die niets heeft misdaan.

Meer…

Het leek zo mooi: een wijziging van de grondwet om het briefgeheim uit te breiden naar alle vormen van privécommunicatie. Maar toen het voorstel voor het nieuwe communicatiegeheim er eindelijk was, bleek minister Plasterk er een enorme achterdeur in te hebben gebouwd. Alle privécommunicatie tussen burgers is geheim – tenzij de regering daar anders over denkt.

Meer…

De laatste genomineerden voor een Big Brother Award zijn bekend! De Belastingdienst, minister Plasterk en het Europees Parlement maken kans op de zogenaamde Expertprijs. De kanshebbers voor deze award zijn aangedragen door experts op het gebied van privacy en security.

Meer…

Er blijken genoeg personen, bedrijven en organisaties te zijn die het niet zo nauw nemen met onze privacy. Naast de top drie, waarop gestemd kan worden, zijn er dus veel nominaties die helaas buiten beschouwing blijven. Maar niet helemaal, want we willen toch graag aandacht besteden aan de drie genomineerden die het net niet zijn geworden.

Meer…